Riskerna ökar och hälsan tar stryk

Känner du att du vill minska ditt drickande? Du kanske har gjort ett alkoholtest och fått dåligt resultat. Kanske börjar du se sliten ut, har haft för många bråkiga helger eller för många nätter i fel säng. Listan över vad alkohol kan ställa till med – kroppsligt, mentalt och socialt – kan göras hur lång som helst. Motiven till att ändra sina alkoholvanor och minska sitt drickande ser väldigt olika ut. Du har dina skäl men det finns faktiskt en hel del du kan göra själv.

Tips till dig som vill dricka mindre

•   Fundera på vad som är bra och dåligt med ditt drickande
och hur det påverkar din hälsa.
•   Försök hitta alternativ till att dricka.
•   Skriv upp hur mycket du dricker under en vanlig vecka – fundera på resultatet.
•   Gör ett alkoholtest på E-screen.se.
•   Välj alkoholfria alternativ eller till exempel svagare ölsorter.
•   Fyll drinkarna med mest läsk, is eller vatten.
•   Drick inte alkohol för att släcka törsten.
•   Drick långsamt.
•   Drick vartannat glas vatten.
•   Drick inte alkohol på fastande mage.
•   Drick inte alkohol efter midnatt.

Mer stöd och råd för att själv förändra ditt drickande hittar du på


Alkoholprofilen.se,
 Alkoholhjälpen.se eller E-screen.se.
Om du vill träffa någon för att få hjälp, är du välkommen att höra av dig till oss på Beroendemottagningen HBT.

Vill du ha svart på vitt om du ligger i riskzonen?
Gör ett alkoholtest.