Det är svårt att stå bredvid

Du som är vän eller partner till någon som har beroendeproblem har det ofta tufft. Det är frustrerande när krogen är hela livet, vardagen är hård och utsatt och omdömet verkar ha försvunnit. Det är lätt att bli medberoende, att förneka och på olika sätt faktiskt göra det möjligt för den med beroendeproblem att fortsätta dricka eller ta droger. Du vill hjälpa till, men vet inte hur.

Du kan också få stöd och vara delaktig, om du vill

Även du som är närstående kan behöva stöd och det finns många sätt att använda nätverket av andra närstående och professionella inom Beroendecentrum Stockholm. Du får gärna ringa till oss på Beroendemottagningen HBT för att få stöd och tips.

Om du och din vän vill kan du även vara delaktig i själva behandlingen, som stöd. Det går till exempel bra att följa med på besök och ni kan få relationsterapi.

Kunskap gör det lättare att vara närstående. Ett sätt att lära dig mer är att delta i något av våra anhörigprogram. Där får du både träffa andra närstående och lära dig mer om beroenden och få redskap att hantera er situation.

Ge kärlek med krav

Varje beroendesituation är unik och det finns inget exakt rätt eller fel hanterande som närstående. Du kan bäst avgöra vad som är lämpligt eller inte för er. Men det finns några saker att tänka på:

•   Fortsätt att bry att bry dig om, fortsätt att älska – men ställ krav på motprestationer, sätt gränser, tillåt inte vad som helst. Du hjälper inte den som har beroendeproblem genom att ”alltid ställa upp”.

•   Kommunikation är viktigt. Om ni kan prata med varandra är chansen större att det går att skapa en förändring. Hitta rätt tillfällen att prata, utan att anklaga. Försök se lösningar.

•   Din väns egen motivation är viktigast för att kunna göra en förändring. För att din vän ska bli motiverad till att förändra sina vanor eller söka behandling måste hen acceptera sitt eget ansvar. Du kan hjälpa till genom att bekräfta positiva saker hos din vän – tillfällen där din vän tar ansvar.