Piller är ingen lösning

Många läkemedel klassas som beroendeframkallande. Till exempel receptbelagda värktabletter och sömntabletter. Ofta börjar ett läkemedelsberoende just som behandling, till exempel med starka värktabletter efter en operation eller vid ett visst besvär. Tänk då på att till exempel citodon är tänkt mot just kraftig värk – ta det inte mot vanlig huvudvärk.

Även en del hostmediciner är beroendeframkallande. Ett medel som cocillana innehåller morfinliknande ämnen och ska bara tas i 1-2 dagar.

En annan typisk situation är sömntabletter. Nästan alla sömnmedel ska bara tas för en kortare tid. Om du har börjat äta sömntabletter varje kväll under en lång tid är det dags att se över din livssituation, istället för att gå till doktorn och be om ett nytt recept. Be om hjälp om du känner att du inte kan sluta.

Utöver detta så finns det en mängd läkemedel som kan vara beroendeframkallande. Du tar en stor risk om du ordinerar dem till dig själv. Ta aldrig läkemedel i en annan dos eller under en längre period än vad din läkare sagt.

Okunskapen är stor inom vården när det gäller läkemedelberoenden. Doserna är ofta för stora och ordineras för onödigt många dagar. Det är lätt att som patient tro att det är ofarligt eftersom det är just läkemedel. Läkemedelsberoende är dock ett stort problem. Slå oss en signal om du känner att du inte kan sluta eller om du använder mediciner som drog.